Bioscoop

Niet altijd gaat het in het werken met emoties om het bereiken van een optimale arbeidsmotivatie. Vaak gaat het ook om het signaleren van problemen die optreden in de werkuitvoering en de arbeidsbeleving. Het onderkennen van problemen en er vervolgens naar handelen voorkomt in veel gevallen een verlies aan competentie en optredend arbeidsverzuim bij uw medewerker.