Bioscoop

Het sturen van het gedrag van uw medewerker is de uitdaging en het doel van uw rol als leidinggevende. Wanneer onvoldoende afstemming plaatsvindt over wat de organisatie van de medewerker verwacht ontstaan snel irritaties. Het op een juiste manier uitvoeren van een taakstellend gesprek en de functionerings- en beoordelingscyclus voorkomt veel problemen en zorgt voor een beter effectiviteit van uw medewerker.