Bioscoop

Om efficiënt te werken moet u grip hebben op de manier waarop u uw werk indeelt en prioriteert. Leidinggeven is namelijk een tijdrovende en intensieve bezigheid. U bent met zeer veel taken gelijktijdig bezig. Medewerkers en uw directie vragen doorlopend uw aandacht. Het is daarom niet vreemd dat uw hoofd soms overloopt. Wilt u toch tot resultaten en plezier in uw werk komen dan moet u tot een bepaalde mate van efficiënt werken in staat zijn. De praktijk wijst uit dat zonder het toepassen van timemanagement bijna de helft van uw beschikbare werktijd wordt ingevuld door niet geplande activiteiten zoals e-mail behandeling, terloopse gesprekken met collega’s, telefoontjes, etc. Gevolg hiervan kan zijn veel openstaande acties, tijdsdruk en verminderd plezier in het werk. Door het consequent toepassen van enkele basisprincipes van timemanagement scheidt u de hoofdzaken van de bijzaken en houdt u het overzicht.