Bioscoop

Het beoordelingsgesprek vormt de afsluiting van de functionerings- en beoordelingscyclus. Het gesprek wordt pas gevoerd nadat het taakstellend gesprek en minimaal één functioneringsgesprek hebben plaatsgevonden. Het beoordelingsgesprek wordt meestal één keer per jaar gehouden. De resultaten van de afspraken uit het taakstellend gesprek en de aanvullende afspraken uit het functioneringsgesprek staan centraal. Het primaire doel van het beoordelen is het funderen van arbeidsvoorwaardelijke beslissingen. Naar aanleiding van de beoordeling van een medewerker kan bijvoorbeeld het salaris wel of niet worden aangepast of kan worden besloten tot wel of niet verlengen van een arbeidscontract. Daarnaast dient het beoordelingsgesprek voor het verbeteren van het functioneren van de medewerker.