Bioscoop

Het werken met mensen en het sturen van hun gedrag in de richting van organisatiedoelen vraagt naast het hanteren van formele sturingsinstrumenten ook om de inzet van informele sturingsinstrumenten. Naast feedback geven zijn dit vooral aspecten die te maken hebben met het onderkennen van de emoties en behoeften van uw medewerker. Dit komt vooral tot uiting in zaken als motiveren, het signaleren van problemen en het geven van slechtnieuws.