Meer over conflicten

Conflicten in het team

Vooraf afspraken maken over het aanpakken van problemen

Een probleem in het team aanpakken kan pas wanneer het probleem ook wordt gesignaleerd. Een hulpmiddel om teamproblemen vroegtijdig te signaleren is om regelmatig gebruik te maken van een teamtevredenheidsmonitor. Een teamtevredenheidsmonitor is een korte vragenlijst die een eerste indruk geeft van de sfeer in het team en de kwaliteit van de samenwerking. Om een indruk te krijgen van de stand van zaken binnen uw team vullen uw medewerkers en uzelf de teamtevredenheidsmonitor in. De resultaten bespreekt u met uw team wanneer er zich thema’s blijken voor te doen die meerdere teamleden betreffen. Individuele punten van medewerkers bespreekt u in een individueel gesprek.

Vooraf aan het probleem.

Om conflicten in het team in een vroeg stadium te kunnen aanpakken is het belangrijk dat u met u team in een teamoverleg de volgende aspecten bespreekt en hierover afspraken maakt.

  • Bespreek en erken als team de mogelijkheid van het bestaan en ontstaan van irritaties en conflicten tussen teamleden.
  • Ken met elkaar de signalen van een (beginnend) conflict zoals teamleden die elkaar mijden, over elkaar op een negatieve wijze praten, en subgroepvorming.
  • Besef dat in een team het ontstaan van irritaties tussen teamleden bijna onvermijdelijk is maar dat onopgeloste conflicten schadelijk zijn voor alle teamleden en voor het gehele teamfunctioneren.
  • Neem de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het aanpakken van problemen in het team. Dit begint met het signaleren en bespreekbaar maken.
  • Geef aan dat wanneer er een conflict ontstaat in het team u verwacht dat dit bij u wordt gemeld door de betrokkenen. Dat indien dit niet gebeurt u verwacht dat andere teamleden u informeren. Geef aan dat dit niet ‘oncollegiaal’ is maar juist dient ter bescherming van het team. Maak hierover afspraken.
  • Geef aan dat u als leidinggevende verantwoordelijkheid en initiatief neemt voor het bespreekbaar maken van een (beginnend) conflict. Vermeld hierbij dat u conflicten aanpakt en dat u uw medewerkers daarbij aanspreekt op hun verantwoordelijkheden. Maak hierover afspraken met elkaar.
  • Vraag regelmatig in uw team na hoe de onderlinge verhoudingen zijn.