Bioscoop

In ieder team komen tussen de teamleden problemen en irritaties voor. Verschillen in karakter, persoonlijke behoeften en verwachtingen, en onduidelijkheden in de communicatie maken dat ook binnen goed lopende teams irritaties kunnen optreden. Een kenmerk van een echt team is dan ook niet dat het nooit problemen heeft in de onderlinge verhoudingen maar dat het in staat is om hier op een actieve, constructieve manier mee om te gaan en voorkomt dat problemen en onderlinge spanningen escaleren.