Bioscoop

Iedere organisatie kent eigen procedurele regels en gedragsregels. Van medewerkers wordt verwacht dat zij deze regels naleven. Maar soms overtreden medewerkers bewust de regels of weigeren zij hieraan uitvoering te geven. In deze gevallen is het uw taak als leidinggevende om op te treden. Handhaving is namelijk een belangrijk onderdeel van uw rol als leidinggevende. Ook is het voor uw positie als leider van het team belangrijk dat u een overtredende medewerker aanspreekt. Niet aanspreken ondermijnt uw gezag. En het niet formeel ter verantwoording roepen van uw medewerker maakt dat er geen dossieropbouw plaatsvindt. Bij een eventueel besluit tot ontslagaanvraag vanwege onaanvaardbaar gedrag is een opgebouwd dossier van belang.