Bioscoop

Naast het sturen op het gedrag van uw medewerker vanuit de cyclus van functioneren en beoordelen kunt en moet u soms ook andere sturingsinstrumenten inzetten. Twee belangrijke sturingsinstrumenten zijn het geven van feedback en het voeren van een disciplinegesprek. Beide sturingsinstrumenten worden gebruikt in verschillende situaties. Feedback geven wordt gebruikt om een medewerker bewust te maken van vertoond gedrag. Het is aan de medewerker om te bepalen wat deze met de gegeven feedback wil doen.