Bioscoop

Nadat met het taakstellend gesprek de start is gemaakt van de functionerings- en beoordelingscyclus volgen na meestal vier en acht maanden de functioneringsgesprekken. Een functioneringsgesprek wordt dus altijd gevoerd nĂ  het taakstellend gesprek en voordat de beoordeling plaatsvindt. De functiebeschrijving en de afspraken uit het taakstellend gesprek zijn de leidraad voor het voeren van het functioneringsgesprek. In het functioneringsgesprek is altijd sprake van tweerichtingsverkeer. Zowel u als uw medewerker kunnen vragen stellen, behoeften aangeven en voorstellen doen. Dit betekent dat zowel u als uw medewerker zich moeten voorbereiden op het functioneringsgesprek.