Bioscoop

Praten over functioneren en beoordelen begint met het voeren van een taakstellend gesprek. In een taakstellend gesprek maakt u afspraken over de doelen waarop de werkzaamheden van uw medewerker zich richten en over de kwantiteit en kwaliteit van de output. Het taakstellend gesprek wordt meestal gevoerd voor de periode van één jaar. Hierdoor kan het ook worden gezien als de start van de functionerings- en beoordelingscyclus.